Κοινωνία
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013 19:39

ΑΣΕΠ: Νέοι προσωρινοί πίνακες για τη διαθεσιμότητα

Νέους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα κατήρτισε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), που αφορούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕΔ.

Νέους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα κατήρτισε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), που αφορούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕΔ.

Η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών βαθμολογικών πινάκων κατάταξης βασίζεται στα στοιχεία όπως απεστάλησαν από τις αρμόδιες δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων.

Οι πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διαβιβάστηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες στα οικεία Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια τα οποία είναι αρμόδια για την έκδοση των τελικών πινάκων.