Πολιτική
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013 11:27

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο: Διαμαρτυρία για τα περί κατάργησης του ΟΑΣΠ

Τη εξαίρεση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας από τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων ζητεί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε έγγραφό του προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Ανάπτυξης.

Τη διαμαρτυρία του για την διαφαινόμενη κατάργηση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας εκφράζει  το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε έγγραφό του προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Ανάπτυξης.

Η σχεδιαζόμενη κατάργηση του ΟΑΣΠ θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας και θα την αφήσει εκτεθειμένη στους κινδύνους μιας σεισμικής δραστηριότητας που είναι εξαιρετική υψηλή και έντονη σ’ αυτή τη γεωγραφική περιοχή του πλανήτη, επισημαίνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και ζητεί την εξαίρεση του Οργανισμού από τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων.

Αναλυτικά το έγγραφο - διαμαρτυρία του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

«Πληροφορηθήκαμε ότι, στα πλαίσια του επιχειρούμενου εξορθολογισμού της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της αναδιάρθρωσης φορέων του δημοσίου με καταργήσεις ή/και συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών, εξετάζεται και η κατάργηση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Ο εν λόγω οργανισμός έχει σαν αντικείμενο την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου στην Ελλάδα, χώρα στην οποία, όπως άλλωστε γνωρίζετε, οι σεισμοί αποτελούν συχνό φαινόμενο και έχουν επιφέρει σημαντικές καταστροφές, τόσο το απώτερο όσο και στο πλέον πρόσφατο παρελθόν. Πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν η ίδια η αναγκαιότητα θωράκισης της χώρας απέναντι στους κινδύνους της υψηλής σεισμικής δραστηριότητας που παρουσιάζει η γεωγραφική της θέση που επέβαλλε εξ αρχής τη δημιουργία ενός οργανισμού με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του Ο.Α.Σ.Π.. Και ήταν η λειτουργία και δραστηριοποίηση αυτού του οργανισμού που επέτρεψε την, κατά γενική ομολογία, επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του καταστροφικού φυσικού φαινομένου στη χώρα μας, με αιχμή του δόρατος τον σχεδιασμό, τη σύνταξη και τη θεσμοθέτηση ενός Αντισεισμικού Κανονισμού για τις κατασκευές που θεωρείται από τους αρτιότερους παγκοσμίως.

Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, ο Ο.Α.Σ.Π. είναι επιφορτισμένος με την ενεργή παρακολούθηση των σεισμών στον ελλαδικό χώρο και την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών τους. Για να μπορέσουν να επιτευχθούν αυτά χρειάζεται ένας οργανισμός που θα είναι ευέλικτος, ανεξάρτητος και αυτοτελής, που θα μπορεί να συνεργάζεται με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αντισεισμική προστασία και να τους συντονίζει.

Αυτόν ακριβώς τον ρόλο παίζει ο Ο.Α.Σ.Π., από καλύτερη μάλιστα θέση μετά την πρόσφατη συγχώνευσή του με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.). Η κατάργησή του, με ταυτόχρονη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων, δεν θα είναι αποτελεσματική διότι, όπως προαναφέραμε, για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου χρειάζεται ένας αυτόνομος οργανισμός, που θα βρίσκεται εκτός του ασφυκτικού πλαισίου που θέτει ένα οργανόγραμμα υπουργείου και θα μπορεί να συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους με το αντικείμενο αυτό φορείς και οργανισμούς οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, ανήκουν σε διαφορετικά υπουργεία, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κλπ.

Η σχεδιαζόμενη κατάργηση του Ο.Α.Σ.Π. θα επιφέρει ένα τεράστιο πλήγμα στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας και θα την αφήσει εκτεθειμένη στους κινδύνους μιας σεισμικής δραστηριότητας που είναι εξαιρετική υψηλή και έντονη σ’ αυτή τη γεωγραφική περιοχή του πλανήτη. Πιστεύουμε ότι η ίδια η γεωγραφική θέση της χώρας επιβάλλει την ύπαρξη ενός οργανισμού σαν τον Ο.Α.Σ.Π., τον οποίο μάλιστα αν δεν είχαμε θα έπρεπε άμεσα να δημιουργήσουμε. Η ενδεχόμενη κατάργησή του εμπεριέχει ένα εξαιρετικά υψηλό διακύβευμα και η χώρα αναλαμβάνει ένα τεράστιο ρίσκο όσον αφορά την αντισεισμική της προστασία και θωράκιση, κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται, αν λάβει κανείς υπόψη του την γεωγραφική θέση και την αυξημένη σεισμική επικινδυνότητα που παρατηρείται στην Ελλάδα.

Πιστεύοντας ότι με τα παραπάνω γίνονται ξεκάθαροι οι κίνδυνοι που συνεπάγεται για τη χώρα η κατάργηση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, παρακαλούμε για την εξαίρεση του εν λόγω Οργανισμού από τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει ένας φορέας που να μπορεί με επιτυχία να ανταποκρίνεται στο έργο της αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης της χώρας.»