Πολιτική
Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010 21:49

Ορισμός ειδικής επιτροπής για την κατάρτιση λίστας φαρμάκων

Συγκροτήθηκε, με απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, η Ειδική Επιτροπή για την Κατάρτιση Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων και τον Εξορθολογισμό Πλαισίου χορήγησης Ιδιοσκευασμάτων για Σοβαρές Ασθένειες (Λίστα Φαρμάκων).

Συγκροτήθηκε, με απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, η Ειδική Επιτροπή για την Κατάρτιση Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων και τον Εξορθολογισμό Πλαισίου χορήγησης Ιδιοσκευασμάτων για Σοβαρές Ασθένειες (Λίστα Φαρμάκων).

Η σύνθεση της επιτροπής έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ευαγγελία Παπαδημητρίου, καθηγήτρια Φαρμακευτικής

Μέλη:

- Γεώργιος Πολυμενέας, καθηγητής Ιατρικής

- Σταυρούλα Μπίτου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, ως εκπρόσωπος του ΕΟΦ

- Γεώργιος Τόλης, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ιπποκράτειο", ως εκπρόσωπος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ)

- Νικόλαος Λάκκας, φαρμακοποιός του ΕΣΥ

- Χαρίκλεια Κανή, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, ως εκπρόσωπος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

- Αγγελική Δάφνου, Ιατρός Παθολόγος, Προϊσταμένη της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ, ως εκπρόσωπός του

- Αριστέα Πασχάλη, Φαρμακοποιός, ως εκπρόσωπος του ΟΠΑΔ

- Ευφροσύνη Πρινέα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών ως εκπρόσωπος του ΟΑΕΕ