Πολιτική
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009 17:16

ΣΥΝ: Σύμπτωμα νοσηρής κοινωνικής κατάστασης το επεισόδιο στο Ρέντη

«Σύμπτωμα μιας νοσηρής κοινωνικής κατάστασης» χαρακτήρισε το αιματηρό περιστατικό στη σχολή του ΟΑΕΔ στο Ρέντη ο Συνασπισμός.

«Σύμπτωμα μιας νοσηρής κοινωνικής κατάστασης» χαρακτήρισε το αιματηρό περιστατικό στη σχολή του ΟΑΕΔ στο Ρέντη ο Συνασπισμός.

«Στο υπόστρωμα της κατάστασης αυτής –συμπληρώνει- βρίσκονται τα σοβαρά προβλήματα της νεολαίας, οι κάθε είδους κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, η απουσία θετικής προοπτικής για το μέλλον των νέων, η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και η γενικευμένη αδιαφορία του κράτους για την προώθηση πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων τους».

Τονίζει τέλος ότι ειδικά για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αναγκαίο «να εξευρεθεί το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό ( ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ. ) και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες υποδομές, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων στήριξης των νέων».