Πολιτική
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008 11:03

Πρόγραμμα κατάρτισης οδηγών ταξί

Σε ισχύ είναι, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), η προκήρυξη που αφορά στην επιμόρφωση ιδιοκτητών ή εργαζομένων σε ταξί στις περιφέρειες Κρήτης, Ν. Αιγαίου, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, όπως υπενθυμίζει η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε ισχύ είναι, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), η προκήρυξη που αφορά στην επιμόρφωση ιδιοκτητών ή εργαζομένων σε ταξί στις περιφέρειες Κρήτης, Ν. Αιγαίου, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, όπως υπενθυμίζει η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Με τη δράση αυτή, επιδιώκεται η ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές της χώρας, ικανού να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Μετά την επιτυχή έκβαση της Α΄ Φάσης του προγράμματος, ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), μέσω του ΕΠΑΝ (2000-2006) επεκτείνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνοντας, για μία ακόμη φορά, την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια αναβάθμισης του επιπέδου παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι κάτοχοι ειδικής άδειας οδηγού ταξί και είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από 10/09/08 και λήγει 25/10/08. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην τηλεφωνική γραμμή 8011136300, στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ, www.antagonistikotita.gr, καθώς και στα παραρτήματα του ΟΤΕΚ.