Αφιερώματα
Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 14:15

Ένα νέο σύστημα ταξινόμησης για την Πράσινη Συμφωνία

Της Νιόβης Ρίγκου,
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

The N Society

Της Νιόβης Ρίγκου,
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ της θητείας της, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η προστασία του περιβάλλοντος ήταν από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2019, λίγες μόνο εβδομάδες αφότου είχε αναλάβει τα νέα της καθήκοντα, η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: ένα νέο, «πράσινο» μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 και θα κάνει την οικονομία μας βιώσιμη - με άλλα λόγια ένα Ευρωπαϊκό Πράσινο New Deal.

ΒΑΣΙΚΟΣ στόχος της Πράσινης Συμφωνίας είναι να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Για να το πετύχουμε όμως χρειαζόμαστε επενδύσεις -δημόσιες και ιδιωτικές- οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν το πράσινο αυτό άλμα. Οι ιδιώτες επενδυτές πρέπει να ξέρουν αν το έργο στο οποίο επενδύουν είναι πράσινο ή διευκολύνει την ενεργειακή, πράσινη μετάβαση. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες ένα νομοθετικό κείμενο για την περίφημη «ταξινομία». Πρόκειται για ένα πράσινο σύστημα ταξινόμησης που μεταφράζει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε. σε κριτήρια για συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες για επενδυτικούς σκοπούς. Αναγνωρίζει ως πράσινες, ή «περιβαλλοντικά βιώσιμες», τις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν ουσιαστική συμβολή σε τουλάχιστον έναν από τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα δεν βλάπτουν σημαντικά κάποιον από τους άλλους στόχους και πληρούν κάποια ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα.

ΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις επιστημονικές συμβουλές και την τρέχουσα τεχνολογική πρόοδο, στο νομοθετικό κείμενο που παρουσίασε η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην πράσινη μετάβαση. Οι επιλεγείσες δραστηριότητες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας συμβαδίζουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε. και θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε τη μετάβαση από πιο ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή άνθρακα, προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον, που θα βασίζεται κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ καταρτίστηκε μετά από διαβουλεύσεις εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη, ενώ η Επιτροπή συνεκτίμησε επίσης τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη (που έχουν αναθέσει στην Επιτροπή την έκδοση του νομοθετικού κειμένου για την ταξινομία) θα έχουν στη διάθεσή τους έως και έξι μήνες για να εξετάσουν το έγγραφο και, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να προβάλουν αντιρρήσεις. Εάν κανένας από τους συννομοθέτες δεν προβάλει αντιρρήσεις, το νομοθετικό κείμενο θα τεθεί σε ισχύ και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ουδετερότητα είναι η αποστολή και η υποχρέωσή μας και πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Το νομοθετικό κείμενο που κατατέθηκε στόχο έχει να βοηθήσει την οικονομία της Ε.Ε. στην πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση, μια δίκαιη μετάβαση, ως γέφυρα προς ένα σύστημα πράσινης ενέργειας που θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα επιταχύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις που χρειαζόμαστε, ιδίως κατά την τρέχουσα δεκαετία. Η Ε.Ε. έχει δεσμευθεί να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να τα καταφέρουμε.