Κοινωνία
Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 22:55

Διαβάστε αύριο στη «Ν»

-Χαμηλότερα ο πήχης των πρωτογενών πλεονασμάτων

-Πώς θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας

-Δύσκολη «εξίσωση» οι πλειστηριασμοί

-«Καλλιέργεια» ενισχύσεων 420 εκατ. ευρώ σε νέους αγρότες

-Ποια είναι η «κόκκινη» γραμμή για τις ανατιμήσεις και τους καταναλωτές

 

-Χαμηλότερα ο πήχης των πρωτογενών πλεονασμάτων

-Πώς θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας

-Δύσκολη «εξίσωση» οι πλειστηριασμοί

-«Καλλιέργεια» ενισχύσεων 420 εκατ. ευρώ σε νέους αγρότες

-Ποια είναι η «κόκκινη» γραμμή για τις ανατιμήσεις και τους καταναλωτές