Κοινωνία
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 14:12

Ολυμπία Οδός: Νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σήραγγες Παναγοπούλας

Ολιγόωρες νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τρίτη 15 Ιουνίου στην Ολυμπία Οδό, από τις 18:00 έως τις 08:00 της Τετάρτης, στις σήραγγες της Παναγοπούλας στην περιοχή του Αιγίου (μεταξύ των χ.θ. 184,600 και 194), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των σηράγγων.

Ολιγόωρες νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τρίτη 15 Ιουνίου στην Ολυμπία Οδό, από τις 18:00 έως τις 08:00 της Τετάρτης, στις σήραγγες της Παναγοπούλας στην περιοχή του Αιγίου (μεταξύ των χ.θ. 184,600 και 194), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των σηράγγων.

Συγκεκριμένα, η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα εξυπηρετείται από την παράπλευρη βοηθητική οδό εκτός των σηράγγων, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικού προβλήματος, οι εργασίες θα  υλοποιηθούν κατ’ αναλογία την επόμενη μέρα, Τετάρτη 16 Ιουνίου.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.