Πολιτική
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 16:25

Στεφανής: Συνεχώς αναβαθμίζεται ο θεσμός της Εθνοφυλακής

«Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας  μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προβαίνει διαρκώς σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής, που αφορούν μεταξύ άλλων στα ηλικιακά όρια ένταξης, καθώς και στην οργάνωση της Εθνοφυλακής.

«Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας  μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προβαίνει διαρκώς σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής, που αφορούν μεταξύ άλλων στα ηλικιακά όρια ένταξης, καθώς και στην οργάνωση της Εθνοφυλακής.

Οι ανωτέρω δράσεις, οι οποίες φέρουν βαθμό διαβάθμισης ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και δεν δύνανται να αποδεσμευτούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, αφορούν σε όλες τις δυνάμεις Εθνοφυλακής, μηδέ εξαιρουμένων των αντιστοίχων της Καλύμνου».  

Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Πρόταση των Καλύμνιων Εθνοφυλάκων» που αφορά στη «μείωση του ηλικιακού ορίου στα 30 έτη, εκείνων που θα δύνανται να συμμετέχουν στην Εθνοφυλακή της πατρίδας μας", όπως αναφέρει.

Ο κ. Στεφανής υπενθύμισε  ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.1295/1982 (Α'126), καθορίζεται ότι τοπροσωπικό που καλείται να υπηρετήσει στην Εθνοφυλακή πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 45ο. 

Κατ' εξαίρεση, εφόσον δεν υπάρχει στην περιοχή επαρκές προσωπικό προς στράτευση από το ηλικιακά προβλεπόμενο ή όταν οι ανάγκες άμυνας είναι αυξημένες, με σχετική υπουργική απόφαση δύναται να κληθεί  για κατάταξη προσωπικό με συμπληρωμένο το 45ο έτος της ηλικίας του και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους αυτού.