Κοινωνία
Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 16:06

Γενικό Νοσοκομείο Σύρου: Αργυρό Βραβείο από το Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων

Το Αργυρό Βραβείο Κλιματικής Πολιτικής από το Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων, έλαβε το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», το μοναδικό ελληνικό που βραβεύτηκε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την διοίκηση, η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων είναι δωρεάν.

Το Αργυρό Βραβείο Κλιματικής Πολιτικής από το Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων, έλαβε το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», το μοναδικό ελληνικό που βραβεύτηκε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την διοίκηση, η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων είναι δωρεάν.

Η ανακοίνωση των βραβείων έγινε την Τρίτη 1.12.2020 και βασίστηκε στη συγκριτική αξιολόγηση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών 22.000 Νοσοκομείων-Φορέων Υγείας, μελών του Παγκόσμιου Δικτύου, από 36 χώρες:  https://noharm-global.org/articles/news/global/announcing-2020-climate-champions

Η διοίκηση τονίζει ότι εντός του πρώτου έτους από την ένταξη του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων, έχει αναπτύξει έντονη δράση στην αποτύπωση των περιβαλλοντικών δεικτών του, στο σχεδιασμό περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και πολιτικών, στη συμμετοχή του σε διεθνείς δράσεις του Δικτύου και στην παρουσία εργαζομένων του σε σεμινάρια αυτού.

Το Αργυρό Βραβείο Κλιματικής Πολιτικής, υπογραμμίζει το νοσοκομείο, αποτελεί μια επιβεβαίωση της σημαντικής εργασίας της σχετικής Ομάδας Έργου του.