Κοινωνία
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 22:29

Διαβάστε αύριο στη «Ν»

  • Q&A για το Ταμείο Ανάκαμψης - Πως θα λειτουργήσει ο μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

  • Το πλαίσιο χορήγησης μικροπιστώσεων – Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο

 

 

  • Πως θα δοθεί η ενίσχυση σε ιδιοκτήτες ακινήτων – Παραδείγματα της «Ν»

 

 

  • Οι έξι… ταχύτητες της ηλεκτροκίνησης