Τεχνολογία-Επιστήμη
Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020 11:02

Η Dell μιλά για τις online προκλήσεις προστασίας δεδομένων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα η Dell Technologies, παρατηρείται μεγάλη αύξηση κυβερνοεπιθέσεων και συμβάντων που επιφέρουν διαταραχές στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα η Dell Technologies, παρατηρείται μεγάλη αύξηση κυβερνοεπιθέσεων και συμβάντων που επιφέρουν διαταραχές στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας “Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot”, παρατηρήθηκε ότι από τα περιστατικά ασφαλείας επηρεάζεται το 82% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην έρευνα αυτή σημειώνεται ότι οι οργανισμοί διαχειρίζονται 13.53 petabytes δεδομένων κατά μέσο όρο, κάτι που αποτελεί θεαματική αύξηση κατά 831% από το 2016. Το εκτιμώμενο κόστος από την απώλεια δεδομένων είναι περισσότερο από $1 εκατομμύριο ανά οργανισμό τους 12 τελευταίους μήνες, κατά μέσο όρο, ενώ περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς δυσκολεύονται να βρουν επαρκείς λύσεις προστασίας δεδομένων για αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία 5G και οι υποδομές για τα άκρα των δικτύων (edge) (67%) και οι πλατφόρμες AI (τεχνητής νοημοσύνης) και ML (μηχανικής μάθησης) (64%).

Η έρευνα της Dell Technologies αποκαλύπτει ότι οι οργανισμοί κατά μέσο όρο, διαχειρίζονται σχεδόν 40% περισσότερα δεδομένα σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Αυτή η μεγάλη αύξηση των δεδομένων συνοδεύεται από εγγενείς προκλήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία (81%) των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι παρούσες λύσεις προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούν, δε θα είναι σε θέση να καλύψουν τις μελλοντικές επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Η έρευνα “Snapshot” η οποία αποτελεί συνέχεια της έρευνας “Global Data Protection Index” που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, απευθύνθηκε σε 1.000 IT decision makers σε 15 χώρες σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με περισσότερους από 250 εργαζομένους. Η έρευνα διερευνά τον αντίκτυπο που έχουν οι παραπάνω προκλήσεις, καθώς και οι προηγμένες τεχνολογίες, στην ετοιμότητα της προστασίας δεδομένων. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης θετική πρόοδο, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών – 80% το 2019, σε σχέση με ποσοστό 74% το 2018 – βλέπουν τα δεδομένα τους ως πολύτιμα και αντλούν αξία από αυτά, ή επιθυμούν να το πράξουν αυτό στο μέλλον.