Κοινωνία
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 08:51

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 64 κιλά κουτσομούρες μικρού μεγέθους

Εξήντα τέσσερα κιλά κουτσομούρες κατασχέθηκαν ύστερα από έλεγχο σήμερα το πρωί στην αίθουσα δημοπράτησης της Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας.

Εξήντα τέσσερα κιλά κουτσομούρες κατασχέθηκαν ύστερα από έλεγχο σήμερα το πρωί στην αίθουσα δημοπράτησης της Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας.

Τα ψάρια κατασχέθηκαν γιατί διαπιστώθηκε ότι ήταν μικρού μεγέθους διαστάσεων 08-09 εκατοστών, κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου για αλίευση μεγέθους των 11 εκατοστών.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκε μία αγορανομική παράβαση και μία αλιευτική, ενώ οι κουτσομούρες πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.