Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 00:00

ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΕΡΜΕ)

Αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας Ermes Department Stores Plc (ERME/ ΕΡΜΕ) από σύνθεση του Γενικού Δείκτη και Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς, από 12/02/2019. Ανακ.ΧΑΚ 11/02/2019
Αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας Ermes Department Stores Plc (ERME/ ΕΡΜΕ) από σύνθεση του Γενικού Δείκτη και Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς, από 12/02/2019. Ανακ.ΧΑΚ 11/02/2019