Πολιτική
Δευτέρα, 15 Μαΐου 2006 16:55

ΥΠΕΞ: Προσφορά 25.000 ευρώ στην Αρμενία

Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Hellenic AID) του Υπουργείου Εξωτερικών προσέφερε το ποσό των 25.000 ευρώ στη Δημοκρατία της Αρμενίας για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη μηχανογράφηση του Υπουργείου Εξωτερικών και τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.