Απόψεις
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 17:47

94 χρόνια Ναυτεμπορική

Ενενήντα τέσσερα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον ελληνικό ημερήσιο Τύπο γιορτάζει σήμερα η «Ναυτεμπορική». Γιορτάζει, όπως η εποχή και η ιστορία της προστάζει. Σε καιρούς κρίσης, δεν υποκύπτει στων σειρήνων τις εύκολες λύσεις. Στον χάρτη πλεύσης της η ευθεία είναι η μόνη πορεία.

Ενενήντα τέσσερα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον ελληνικό ημερήσιο Τύπο γιορτάζει σήμερα η «Ναυτεμπορική». Γιορτάζει, όπως η εποχή και η ιστορία της προστάζει. Σε καιρούς κρίσης, δεν υποκύπτει στων σειρήνων τις εύκολες λύσεις. Στον χάρτη πλεύσης της η ευθεία είναι η μόνη πορεία. Σταθερά προσηλωμένη στην ψύχραιμη ενημέρωση, τη διεισδυτική ματιά στα γεγονότα και την ανάλυση του οικονομικού -και όχι μόνο- γίγνεσθαι, κοιτάζει μπροστά, πέρα από τις αντίξοες συνθήκες, με εμπιστοσύνη. Το παρελθόν έχει μέλλον και η προτίμησή σας το δείχνει.