Υγεία
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 13:35

Χαμηλότερη από την Ευρώπη η επίπτωση της άνοιας στην Ελλάδα

Τα πρώτα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης HELIAD (Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet), παρουσίασε ο Αν. καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Νίκος Σκαρμέας, αναφορικά με την εκτίμηση του επιπολασμού (συχνότητας) της άνοιας στον ελληνικό πληθυσμό.

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Τα πρώτα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης HELIAD (Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet), παρουσίασε ο Αν. καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Νίκος Σκαρμέας, αναφορικά με την εκτίμηση του επιπολασμού (συχνότητας) της άνοιας στον ελληνικό πληθυσμό.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας επιδημιολογική μελέτη για την άνοια που διεξήχθη στη χώρα μας, γεγονός που καθιστά τα αποτελέσματα αυτά πολύ σημαντικά για το σχεδιασμό δράσεων διαχείρισης της νόσου σε εθνικό επίπεδο.

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 1902 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, από τις περιοχές της Λάρισας και του Αμαρουσίου. Έγινε πλήρης αξιολόγηση αυτών και επαναξιολόγηση έπειτα από 3 χρόνια.

Από τους συμμετέχοντες 1590 άτομα κατατάχθηκαν στους νοητικά υγιείς και μόνο 88 άτομα διαγνώσθηκαν ως ανοϊκοί.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, η συχνότητα της άνοιας στην Ελλάδα εμφανίζεται χαμηλότερη κατά 4,6% σε σύγκριση με τον αναμενόμενο επιπολασμό στους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς που είναι (~6%).

Επίσης, και η συχνότητα της ήπιας νοητικής διαταραχής ήταν στο 11,8%, δηλαδή χαμηλότερη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Συγκεκριμένα από τους συμμετέχοντες διαγνώσθηκαν μόνο 224 άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή.

Παράλληλα, από την ίδια μελέτη προκύπτει ότι η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής συσχετίζεται με καλύτερες νοητικές επιδόσεις και χαμηλότερα ποσοστά άνοιαςστα άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα.

O κ. Σκαρμέας παρουσίασε επίσης τις νεότερες εξελίξεις ως προς την πρόληψη της άνοιας όπου σύμφωνα με τη φινλανδική μελέτη FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent CognitiveImpairment and  Disability), η σωματική άσκηση, η σωστή διατροφή, η νοητική ενδυνάμωση και ο έλεγχος των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (υπέρταση, διαβήτης, αυξημένη χοληστερίνη, κάπνισμα, παχυσαρκία) διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην πρόληψη της νόσου.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο καθηγητής, μπορεί τα δεδομένα της μέχρι στιγμής μελέτης να δείχνουν θετικά, όμως,  ο αριθμός των ατόμων με άνοια στη χώρα μας αναμένεται να αυξηθεί, κυρίως λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής του ελληνικού πληθυσμού και ανάλογα θα αυξηθεί η επιβάρυνση της νόσου σε ατομικό,κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.  Ο καθηγητής, αναφέρθηκε στην επίπτωση της νόσου στην χώρα μας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Όπως είπε, ανάγοντας δεδομένα από άλλες χώρες με ανάλογο επιδημιολογικό και δημογραφικό προφίλ η Alzheimer’s Disease International [ADI] υπολογίζει τον επιπολασμό της άνοιας στην Ελλάδα για το 2010 σε 196,000 άτομα. Εκτιμάται δε ότι το 2030 θα φτάσει τα 276,000 άτομα και το 2050 τα 365,000 άτομα

Το συνολικό κόστος της νόσου (άμεσο και έμμεσο) μάλλον υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια € ετησίως και δύναται να προσεγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια € ετησίως.

Στον αν υπάρχει δυνατότητα περιστολής του κόστους από μια ορθολογική διαχείριση της νόσου οι αρμόδιοι θεωρούν πως ναι, αν βέβαια υπάρξει σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών πρόληψης.

Κλείνοντας ο καθηγητής τόνισε ότι η διεύρυνσή των γνώσεων που έχουν οι ειδικοί ως προς την πρόληψη της άνοιας είναι εξαιρετικά σημαντική και μελέτες όπως αυτή της Φινλανδίας αποτελούν ορόσημα στην προσπάθειά όλων για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση της νόσου.