Κοινωνία
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017 16:21

Πρόγραμμα για την πρόσληψη 2.000 κοινωνικά ευάλωτων ατόμων

Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 κοινωνικά ευάλωτων ατόμων, αποφάσισαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Χουλιαράκης και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 κοινωνικά ευάλωτων ατόμων, αποφάσισαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Χουλιαράκης και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Οι προσλήψεις αφορούν Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένους και νεαρούς που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

  • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
  • Σε επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος, θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 39.600.000 ευρώ:

  • Για το έτος 2017: 2.000.000 ευρώ
  • Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ
  • Για το έτος 2019: 10.000.000 ευρώ
  • Για το έτος 2020: 12.000.000 ευρώ
  • Για το έτος 2021: 10.600.000 ευρώ

Στο πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη και για την επιχορήγηση 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

naftemporiki.gr