Κόσμος
Σάββατο, 02 Ιουλίου 2016 13:29

EgyptAir: Η κατάσταση του καταγραφέα επιτρέπει την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών

Η κατάσταση του ηχητικού καταγραφέα συνομιλιών του αεροσκάφους της EgyptAir επιτρέπει την προσπάθεια απομαγνητοφώνησης των συνομιλιών που έχουν καταγραφεί δήλωσε η επιτροπή διερεύνησης των αιτιών πτώσης του αεροσκάφους.

Η κατάσταση του ηχητικού καταγραφέα συνομιλιών του αεροσκάφους της EgyptAir επιτρέπει την προσπάθεια απομαγνητοφώνησης των συνομιλιών που έχουν καταγραφεί δήλωσε η επιτροπή διερεύνησης των αιτιών πτώσης του αεροσκάφους.

Πηγή: Reuters