Κοινωνία
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 12:00

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ - Γ. Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό στη ΔΕΗ

Το ασφαλιστικό των εργαζομένων στη ΔΕΗ βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης της ΓΕΝΟΠ με τον υπουργό Εργασίας, Γιώργο Κατρούγκαλο.

Το ασφαλιστικό των εργαζομένων στη ΔΕΗ βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης της ΓΕΝΟΠ με τον υπουργό Εργασίας, Γιώργο Κατρούγκαλο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΓΕΝΟΠ αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το ασφαλιστικό σύστημα των εργαζομένων - συνταξιούχων στην ΔΕΗ, εστιάζοντας συγκεκριμένα στην ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων και των συνταξιούχων που είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της Επιχείρησης, καθώς και στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες μαζί με τις εισφορές του εργοδότη αγγίζουν το 60% (24,5% εργαζόμενοι + 35% εργοδότης).

Σύμφωνα πάντα, με τη ΓΕΝΟΠ, «ο υπουργός αντελήφθη την ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία του εγχειρήματος αφού η θέσπιση - εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλους τους ασφαλισμένους θα προϋπέθετε είτε αύξηση των εισφορών των εργαζομένων/ ασφαλισμένων στα άλλα ταμεία είτε μείωση των εισφορών για τους εργαζομένους-ασφαλισμένους στη ΔΕΗ».

Τέλος, η ΓΕΝΟΠ έθεσε το ζήτημα των εργαζομένων που συμπλήρωσαν 35ετία λίγες ημέρες μετά την ισχύ του νέου νόμου και υποχρεώνονται να παραμείνουν στην εργασία τους για 11 χρόνια επιπλέον και να συνταξιοδοτηθούν με 46 χρόνια υπηρεσίας, ενώ ζήτησε επανασύσταση της Επιτροπής Χαρακτηρισμού/Κρίσεως Εργατικών Ατυχημάτων, που καταργήθηκε από την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.