Τράπεζες: Τα πρώτα διδάγματα από την κρίση

Χρεοκοπίες τραπεζών αποτελούν ένα όχι ασυνήθιστο φαινόμενο, δεν αφορούν όμως σε μεγάλες συστημικές τράπεζες. Αυτό συνέβη το 1995 με την Barings Bank καθώς και το 2008 με την Lehman Brothers, που πυροδότησε τη μεγάλη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Επειδή δε οι μνήμες είναι ακόμη πολύ νωπές, στο άκουσμα μόνο της χρεοκοπίας μιας μεσαίας τράπεζας των ΗΠΑ, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τράπεζες: Τα πρώτα διδάγματα από την κρίση.