Ρύθμιση οφειλών

  Δευτέρα, 06 Μαΐου 2019
 • 19:57
  Προκήρυξη πυροσβεστικής

  Προκήρυξη πυροσβεστικής

  2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης ...

  Τρίτη, 02 Απριλίου 2019
 • 13:30
  ΑΣΕΠ-ΥΓΕΙΑ

  ΑΣΕΠ-ΥΓΕΙΑ

  προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τρο- ποποιήθηκε ...

  Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019
 • 15:19
  ΓΠΚΒ: Έκθεση Δ Τριμήνου 2018

  ΓΠΚΒ: Έκθεση Δ Τριμήνου 2018

  αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 0,2 μονάδες (από 2% σε 2,2%). Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου έχουν ...

  Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018
 • 15:43
  Ο προϋπολογισμός του 2019

  Ο προϋπολογισμός του 2019

  αδιάθετο ποσό οφείλεται στην αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων και στις χαμηλότερες ...

  Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
 • 17:05
  Έκθεση γ’ τριμήνου 2018

  Έκθεση γ’ τριμήνου 2018

  από μια παροδική αύξηση τον Αύγουστο, που οφείλεται στην ημερομηνία πληρωμής των φόρων εισοδήματος ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11