ΡΑΕ

    Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016
  • 10:53
    Κέρδη 91,4 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ

    Κέρδη 91,4 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ

    επιμερισθεί, βάσει της απόφασης ΡΑΕ 285/2013, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη του ελλείμματος ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »