Πορτογαλία

    Σάββατο, 28 Απριλίου 2018
  • 12:00
    Σκόρδα κεφάλια δώδεκα...

    Σκόρδα κεφάλια δώδεκα...

    των χρεών μιλούν και λένε ότι η Ελλάδα από την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία απέχει όσο η λεία ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »