ΟΟΣΑ

  Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020
 • 21:02
  ΚΕΠΕ: Από 5,7% έως 7,16% η ύφεση το 2020

  ΚΕΠΕ: Από 5,7% έως 7,16% η ύφεση το 2020

  αναλυτές προχωρούν σε επανεκτίμηση της κατάστασης προβλέποντας μικρότερη ύφεση.Για παράδειγμα, ο ΟΟΣΑ ...

  Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020
 • 11:03
  Το κάπνισμα μέσα από τους αριθμούς

  Το κάπνισμα μέσα από τους αριθμούς

  να έχουμε το 3ο υψηλότερο ποσοστό ενήλικων καθημερινών καπνιστών (27,3%) μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ...

 • 09:52
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  ).Δημοφιλή ερωτήματα Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, δεν αποκτάται φορολογική κατοικία στη χώρα όπου το φυσικό πρόσωπο ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »