ΟΟΣΑ

    Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020
  • 12:00
    Δεν ήταν ασυμπτωματική

    Δεν ήταν ασυμπτωματική

    αποκάλυψε ελλείψεις στο υγειονομικό προσωπικό, που υπήρχαν ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο ΟΟΣΑ το λέει ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »