ΟΗΕ

    Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018
  • 00:01
    Η μοίρα των προσφύγων στον Έβρο

    Η μοίρα των προσφύγων στον Έβρο

    σύμφωνα με τον ΟΗΕ, παρεμπόδισαν την πορεία σε σχεδόν 21.000 ανθρώπους -τριπλάσιος αριθμός επίσης σε σχέση ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »