ΟΑΕΕ

  Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020
 • 01:12
  Πρώτη Σελίδα

  Πρώτη Σελίδα

  επαγγελματίες (πρ. ΟΑΕΕ) ώστε να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις εισφορές Φεβρουαρίου 2020 και να καρπωθούν ...

  Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020
 • 18:59
  Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

  Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

  Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α.. Δ. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). α. Κλάδος ...

  Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
 • 12:49
  Η τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ

  Η τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ

  Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ». Σύμφωνα ...

  Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017
 • 13:31
  Η εγκύκλιος για τα μπλοκάκια

  Η εγκύκλιος για τα μπλοκάκια

  που υπάγονται ή θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, σύμφωνα ...

1 2 3 4