ΟΑΕΔ

  Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021
 • 12:49
  ΚΥΑ

  ΚΥΑ

  ;Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520). 13. Την υπό ...

  Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021
 • 18:59
  εξοικονομω

  εξοικονομω

  στο οποίο τηρούνται σήμερα τα στοιχεία). 34. Ερ.: Έχω διαμέρισμα το οποίο μου έχει παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ ...

 • 18:46
  Εξοικονομώ - Αυτονομώ

  Εξοικονομώ - Αυτονομώ

  στο οποίο τηρούνται σήμερα τα στοιχεία). 34. Ερ.: Έχω διαμέρισμα το οποίο μου έχει παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ ...

  Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021
 • 13:15
  Έρευνα εργατικού δυναμικού

  Έρευνα εργατικού δυναμικού

  τους στον ΟΑΕΔ για το δ΄ τρίμηνο του 2020. Παρουσιάζονται, επίσης, τα αντίστοιχα στοιχεία ...

  Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021
 • 18:26
  ΕΡΓΑΝΗ

  ΕΡΓΑΝΗ

  δεδομένα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται μηνιαία ...

  Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021
 • 00:47
  Πρώτη σελίδα

  Πρώτη σελίδα

  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ- σεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 22-26 Μαρτίου. σελ. 7 ...

  Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021
 • 15:04
  ΟΑΕΔ

  ΟΑΕΔ

  ...

  Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021
 • 06:00
  Βεβαιώσεις αποδοχών

  Βεβαιώσεις αποδοχών

  αυτές. 15. Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, ΓΕΝΕ αποστέλλονται με τον κωδικό 55 με αναγρα ...

  Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021
 • 13:44
  ΚΥΑ

  ΚΥΑ

  αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Την υπό στοιχεία οικ ...

  Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
 • 15:30
  Στατιστικά Δεκεμβρίου

  Στατιστικά Δεκεμβρίου

  Αθήνα, 20.01.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ...

 • 10:06
  Εγκύκλιος

  Εγκύκλιος

  Ευρωπαίοι πολίτες που πρόκειται να εγγραφούν στον ΟΑΕΔ Απαραίτητα δικαιολογητικά: ? Κοινοτικά έντυπα U1 ...

  Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020
 • 15:43
  ΦΕΚ

  ΦΕΚ

  ...

  Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
 • 16:51
  ΦΕΚ για το δώρο Χριστουγέννων

  ΦΕΚ για το δώρο Χριστουγέννων

  Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει ...

  Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020
 • 19:05
  Επικαιροποιημένο ΣΔΑΜ

  Επικαιροποιημένο ΣΔΑΜ

  5. Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 6. Το Διοικητή του ΟΑΕΔ 7. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ...

  Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020
 • 20:40
  ΚΥΑ αναστολές Δεκεμβρίου

  ΚΥΑ αναστολές Δεκεμβρίου

  και Κοινωνικϊν Τποκζςεων «Επανακακοριςμόσ όρων θ λεκτρονικισ υποβολισ εντφπων αρμοδιότθτασ ?ΕΠΕ και ΟΑΕΔ ...

1 2 3 4 5 6 7 8