ΟΑΕΔ

    Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018
  • 18:52
    Απεργία δικαστικών υπαλλήλων

    Απεργία δικαστικών υπαλλήλων

    : 1. α) Την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης από όλες τις προκηρύξεις και πηγές (ΑΣΕΠ και ΟΑΕΔ ...

1 2 3 4 5