ΟΑΕΔ

    Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016
  • 08:02
    Η άλυτη εξίσωση του ασφαλιστικού

    Η άλυτη εξίσωση του ασφαλιστικού

    για την επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ αλλά και του ΟΑΕΔ. Η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ ψαλιδίστηκε το 2015 (με τις γνωστές συνέπειες ...

« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »