Κρι-Κρι

  Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008
 • 09:23
  X.A.: Αποκοπή μερισμάτων

  X.A.: Αποκοπή μερισμάτων

  1.1.2007-31.12.2007, ποσού Ευρώ 0,0310 ανά μετοχή.Από την 28/7/2008, οι μετοχές της ΚΡΙΚΡΙ ...

 • 09:03
  Χ.Α.: Εταιρικές πράξεις

  Χ.Α.: Εταιρικές πράξεις

  χρήσης 1.1.2007-31.12.2007, ποσού 0,0310 ευρώ ανά μετοχή. - Κρι-Κρι , διαπραγμάτευση των μετοχών ...

 • 00:00
  Μέρισμα (ΚΡΙ)

  Μέρισμα (ΚΡΙ)

  Από την 28/7/2008, οι μετοχές της "ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε." είναι διαπραγματεύσιμες ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »