ΚΚΕ

    Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020
  • 14:04
    Κουτσούμπας

    Κουτσούμπας

    του ΚΚΕ, έσοδα του Κόμματος και κατατέθηκαν στο Κόμμα. ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ...