ΚΕΠΕ

    Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019
  • 18:30
    Το νέο έντυπο Ε1 της εφορίας

    Το νέο έντυπο Ε1 της εφορίας

    του φορολογούμενου και της συζύγου του προς τον λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθρο 11 παρ. 1 ν ...

1 2 3 4 5