Γερμανία

    Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
  • 17:05
    Έκθεση γ’ τριμήνου 2018

    Έκθεση γ’ τριμήνου 2018

    0,10 74,10 Ολλανδία 2,20 1,20 57,00 Γερμανία 2,00 1,00 63,90 Ιρλανδία 1,80 -0,20 68,40 Λουξεμβούργο ...

1 2 3 4 5 6 7