ΦΠΑ

    Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016
  • 16:56
    Προειδοποιήσεις από ΣΕΒ και ΙΟΒΕ

    Προειδοποιήσεις από ΣΕΒ και ΙΟΒΕ

    θα είναι καταστροφικό», εάν η κυβέρνηση αποφασίσει αύξηση του ΦΠΑ και της φορολόγησης των μερισμάτων. Ο ΙΟΒΕ  ...

1 2 3