ΦΠΑ

  Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021
 • 08:53
  Η απόφαση για την Επιστρεπτέα 7

  Η απόφαση για την Επιστρεπτέα 7

  συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν ...

  Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021
 • 14:43
  Γενικός δείκτης τιμών παραγωγού

  Γενικός δείκτης τιμών παραγωγού

  πώλησης, δηλαδή οι τιμές χωρίς τον ΦΠΑ και παρόμοιους εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο ...

  Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021
 • 01:31
  Πρώτη σελίδα

  Πρώτη σελίδα

  Από την άλλη οι «παραγωγικοί φό- ροι», όπως ο ΦΠΑ στα πετρελαι- οειδή, ο ΦΠΑ στα υπόλοιπα προ- ϊόντα ...

  Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021
 • 18:59
  εξοικονομω

  εξοικονομω

  περιλαμβάνονται εκτός των υλικών και του ΦΠΑ, και το κόστος εργασίας. Στο κόστος εργασίας συμπεριλαμβάνονται ...

 • 18:46
  Εξοικονομώ - Αυτονομώ

  Εξοικονομώ - Αυτονομώ

  περιλαμβάνονται εκτός των υλικών και του ΦΠΑ, και το κόστος εργασίας. Στο κόστος εργασίας συμπεριλαμβάνονται ...

  Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
 • 12:58
  Ανάθεση 250.000 ευρώ

  Ανάθεση 250.000 ευρώ

  δύο χιλιάδων ευρώ (€202.000,00) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 250.480,00 ...

  Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
 • 00:05
  Πρώτη σελίδα

  Πρώτη σελίδα

  από το ειδικό στο κανονικό καθε- στώς ΦΠΑ, αναδρομικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020, επειδή κατά τα αμέσως ...

  Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021
 • 00:49
  Πρώτη σελίδα

  Πρώτη σελίδα

  της ει- δικής εισφοράς αλ- ληλεγγύης, αλλά και μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τα σερβι ...

  Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020
 • 00:46
  Πρώτη σελίδα

  Πρώτη σελίδα

  φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εται- ρειών και ατομικών επιχειρήσεων οι οποίες πα- ραγράφονται στις 31-12 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12