ΦΠΑ

    Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020
  • 08:00
    Φοροεκτιμήσεις

    Φοροεκτιμήσεις

    να καταλογίζονται από τις ελεγκτικές αρχές τέλη χαρτοσήμου ή ΦΠΑ, ενώ η εκδοθείσα εντολή ελέγχου ορίζει ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »