ΦΠΑ

    Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020
  • 11:44
    Με προϋπολογισμό ανάκαμψης το 2021

    Με προϋπολογισμό ανάκαμψης το 2021

    κατά 3 μονάδες και διατήρηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και για το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »