ΕΣΠΑ

    Σάββατο, 03 Νοεμβρίου 2018
  • 10:23
    Το τρένο επιστρέφει στη Δυτ. Ελλάδα

    Το τρένο επιστρέφει στη Δυτ. Ελλάδα

    ότι «η περιφέρεια θα συμμετέχει με 50% από τους πόρους του ΕΣΠΑ, του περιφερειακού προγράμματος, γιατί ουσιαστικά ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »