Ενημέρωση Επενδυτών

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου
Εκτελεστικό μέλος
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη
Εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου
Μη Εκτελεστικό μέλος
Μέλος
Γιώργος Κορομηλάς
Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό
Μέλος
Αντώνης Γκορτζής
Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό
Μέλος
Οδυσσέας Μεράβογλου
Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό
Μέλος