Το ticker ανανεώνεται με τις τρέχουσες τιμές των συμβόλων (real time) σε κάθε πλήρη κύκλο.
Για να πάρετε νέες τιμές άμεσα, πατήστε το κουμπί [Eνημέρωση]. Προαιρετικά μπορείτε να μεταφέρετε την ορατή περιοχή στο σύμβολο που σας ενδιαφέρει κάνοντας κλικ σε αυτό στη γκρι περιοχή κάτω από το ticker.

Πληκτρολογείστε με ελληνικούς χαρακτήρες τα ονόματα των συμβόλων που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε χωρισμένα με ΚΕΝΟ και πατήστε [Εμφάνιση] και η οθόνη θα ενημερωθεί με τα σύμβολα που επιλέξατε. Κάνοντας κλικ σε κάθε σύμβολο μεταφέρετε την ορατή περιοχή του ticker στο σύμβολο αυτό. Τα πρώτα εννιά κατά σειρά σύμβολα που έχετε επιλέξει μπορούν επίσης να επιλεχθούν από το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο [1] για το πρώτο σύμβολο, [2] για το δεύτερο κ.ο.κ.).

Επιλογή του τρόπου που επιθυμείτε να εμφανίζονται τα επιλεγμένα σύμβολα,
[Σύμβολο]: Εμφάνιση Συμβόλου.
[Ονομασία]: Εμφάνιση πλήρους ονομασίας που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο σύμβολο

Σε περίπτωση που έχετε ήδη δημιουργήσει ένα ή περισσότερα προσωπικά χαρτοφυλάκια, κάντε κλικ στο [Τα χαρτοφυλάκια μου] για να επιλεχθούν αυτόματα όλα τα σύμβολα των χαρτοφυλακίων σας.

Για να δείτε όλα τα σύμβολα (ανεξάρτητα από το αν έχουν κάνει πράξη ή όχι) κάντε κλικ στο [Όλα τα σύμβολα].

Πίνακας Συντομεύσεων Πληκτρολογίου
EnterΑνανεώνει τις τιμές των συμβόλων με τις τρέχουσες τιμές μεταφέροντας την ορατή περιχή του ticker στην αρχή. (Το ticker ανανεώνεται αυτόματα με τις τρέχουσες τιμές σε κάθε πλήρη κύκλο.)
Αριστερό Πλήκτρο διεύθυνσηςΜετακινεί την ορατή περιοχή προς τα αριστερά.
Δεξί Πλήκτρο ΔιεύθυνσηςΜετακινεί την ορατή περιοχή προς τα δεξιά.
Αριθμητικό Πλήκτρο [1]Μεταφέρει την ορατή περιοχή του ticker στο πρώτο κατά σειρά επιλεγμένο σύμβολο.
Αριθμητικό Πλήκτρο [2]Μεταφέρει την ορατή περιοχή του ticker στο δεύτερο κατά σειρά επιλεγμένο σύμβολο.
Αριθμητικό Πλήκτρο [3]Μεταφέρει την ορατή περιοχή του ticker στο τρίτο κατά σειρά επιλεγμένο σύμβολο.
Αριθμητικό Πλήκτρο [4]Μεταφέρει την ορατή περιοχή του ticker στο τέταρτο κατά σειρά επιλεγμένο σύμβολο.
Αριθμητικό Πλήκτρο [5]Μεταφέρει την ορατή περιοχή του ticker στο πέμπτο κατά σειρά επιλεγμένο σύμβολο.
Αριθμητικό Πλήκτρο [6]Μεταφέρει την ορατή περιοχή του ticker στο έκτο κατά σειρά επιλεγμένο σύμβολο.
Αριθμητικό Πλήκτρο [7]Μεταφέρει την ορατή περιοχή του ticker στο έβδομο κατά σειρά επιλεγμένο σύμβολο.
Αριθμητικό Πλήκτρο [8]Μεταφέρει την ορατή περιοχή του ticker στο όγδοο κατά σειρά επιλεγμένο σύμβολο.
Αριθμητικό Πλήκτρο [9]Μεταφέρει την ορατή περιοχή του ticker στο ένατο κατά σειρά επιλεγμένο σύμβολο.