Εκπομπές Ρύπων

    Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
  • 16:12
    Μεγάλες αλλαγές στο σύστημα εμπορίας ρύπων

    Μεγάλες αλλαγές στο σύστημα εμπορίας ρύπων

    Σε σημαντικές αλλαγές του ισχύοντος συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) αερίων θερμοκηπίου στην Ε.Ε. προχωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου οι ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »