Φορολογικά Θέματα

    Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018
  • 22:21
    Το νέο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων

    Το νέο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων

    Φορολογικές απαλλαγές, σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 έτη, ταχεία αδειοδότηση, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων και επιχορήγηση, τόσο ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »