Πιστοληπτική Ικανότητα Ελλάδας

    Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2009
  • 17:52
    S&P: Στον προθάλαμο της υποβάθμισης η Ελλάδα

    S&P: Στον προθάλαμο της υποβάθμισης η Ελλάδα

    O ξένος οίκος Standard & Poor's έθεσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας "Α-" υπό παρακολούθηση με αρνητικές επιπλοκές. «Καμπανάκι» ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11