Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

    Πέμπτη, 08 Ιουλίου 2021
  • 14:37
    ΕΚΤ: Στόχος 2% για τον πληθωρισμό

    ΕΚΤ: Στόχος 2% για τον πληθωρισμό

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τη νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, την οποία περιγράφει σε ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »