Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΣΚΟ
ΦΦΓΚΡΠ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΜΟΤΟ
ΝΑΚΑΣ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΡΕΒΟΙΛ
ΣΦΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΣΦΑΔ