Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΣΚΟ x x
ΦΦΓΚΡΠ x x
ΜΟΤΟ x x
ΝΑΚΑΣ x x
ΡΕΒΟΙΛ x x
ΣΦΑ x x