Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΦΤΖΙ
ΦΡΛΚ
ΜΠΕΛΑ
ΣΑΤΟΚ
ΥΑΛΚΟ
ΜΙΝ
ΒΑΡΓ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΒΑΡΝΗ
ΒΙΟΚΑ
ΓΕΔ
ΣΑΡ
ΔΟΥΡΟ
ΜΟΥΖΚ
ΕΛΒΕ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΠΙΛΚ
ΚΑΡΕΛ
ΝΑΥΠ
ΛΑΝΑΚ
ΔΡΟΜΕ
ΠΑΠ
ΤΕΞΤ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΟΛΥΜΠ
ΑΑΑΚ
ΑΑΑΠ
ΤΡΟΠ
ΦΙΕΡ