Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΕΦΤΖΙ x x
ΦΡΛΚ x x
ΜΠΕΛΑ x x
ΣΑΤΟΚ x x
ΥΑΛΚΟ x x
ΜΙΝ x x
ΒΑΡΓ x x
ΒΑΡΝΗ x x
ΒΙΟΚΑ x x
ΓΕΔ x x
ΣΑΡ x x
ΔΟΥΡΟ x x
ΜΟΥΖΚ x x
ΕΛΒΕ x x
ΕΠΙΛΚ x x
ΚΑΡΕΛ x x
ΝΑΥΠ x x
ΛΑΝΑΚ x x
ΔΡΟΜΕ x x
ΠΑΠ x x
ΤΕΞΤ x x
ΟΛΥΜΠ x x
ΑΑΑΚ x x
ΑΑΑΠ x x
ΤΡΟΠ x x
ΦΙΕΡ x x