Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΕΕ
ΚΜΟΛ
ΕΒΡΟΦ
ΕΛΓΕΚ
ΕΒΖ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΜΠΟΚΑ
ΜΠΟΠΑ
ΚΡΕΤΑ
ΚΡΙ
ΚΤΗΛΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΣΑΡΑΝ
ΚΕΠΕΝ
ΛΟΥΛΗ
ΝΙΚΑΣ
ΠΕΡΣ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΑΝΑΚ
ΧΚΡΑΝ